DL01

DL01

Mẫu thiết kế hoa hồng 2usd được kết từ những tờ tiền 2usd THẬT!
Và ý nghĩa may mắn tờ 2usd mang lại thì chắc không ai còn xa lạ!
BD hi vọng người giữ những tờ tiền 2usd và những người được tặng những tờ 2usd này luôn nhận được thật nhiều may mắn, thành công!